6736 Sayılı Kanun Kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Genelge Yayımladı.

SİRKÜLER

10/09

12.10.2016

KONU:

*6736 Sayılı Kanun Kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Genelge Yayımladı.

 

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENELGE YAYIMLADI:

 

6736 Sayılı kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar da yapılandırma kapsamına alınmış ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılandırma hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak 22.08.2016 tarihli ve 2016/18 sayılı Genelge yayımlanmıştı.

Bu defa yayımlanan 2016/22 sayılı Genelge ile 2016/18 sayılı Genelgede değişikliğe gidilmiş ve 6736 sayılı kanun kapsamında yapılandırmadan yararlanacak prim borçları ve idari para cezalarının kapsamı genişletilmiştir.

Buna göre;

6736 sayılı Kanun uyarınca 31/10/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerin/işyerlerinin 2016/Haziran ve önceki aylara ait olup Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olan;

  • SGK ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının raporlarından,
  • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi/belgelerden,
  • Mahkeme kararlarından,

kaynaklanan prim borçlarının en geç 31/12/2016 tarihine kadar tahakkuk etmiş; idari para cezalarının ise 31/12/2016 tarihine kadar tebliğ edilmiş olması şartıyla yapılandırma kapsamında değerlendirilecektir.

Genelge Sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla, SIRKULER-10-09-EKI.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.