6736 Sayılı Kanun Kapsamında Verilecek E-Beyannameler İle İlgili Duyuru Yayımlanmıştır.

SİRKÜLER

09/02

                                                                                                     07.09.2016

 

KONU :

*6736 Sayılı Kanun Kapsamında Verilecek E-Beyannameler İle İlgili Duyuru Yayımlanmıştır.

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA VERİLECEK E-BEYANNAMELER İLE İLGİLİ DUYURU YAYIMLANMIŞTIR:

Gelir İdaresi Başkanlığı, ebeyanname.gib.gov.tr internet sitesinde 6736 sayılı Kanun kapsamında matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesi amacıyla verilecek beyannamelerin beyanname düzenleme programına eklendiğini duyurmuştur.

Ayrıca 6736 sayılı Kanun kapsamında pişmanlıkla ya da kanuni süresinden sonra verilen beyannamelerin nasıl gönderileceğine ilişkin açıklama yapmıştır.

Duyuruda yer alan bilgiler aşağıdadır.

1. 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırımı ile İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi;

6736 Sayılı Kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin 5. maddesi ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin 6. maddesinden faydalanmak isteyen mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir. 

2. 6736 Sayılı Kanunun Kapsadığı Dönemlere İlişkin Olarak Pişmanlıkla veya Kanuni Süresinden Sonra Verilecek Beyannameler;

6736 Sayılı Kanunun kapsadığı dönemlere (verilme tarihi 30.06.2016 ve öncesi) ilişkin pişmanlıkla veya kanuni süresinden sonra beyanname vermek isteyen mükelleflerin, 6736 sayılı Kanunun 4. maddesinin 9. fıkrasından faydalanabilmeleri için, beyannamelerini gönderirken "Özel Onay" seçeneğinden "PIS" veya "KSS" ile birlikte "6736" kutucuğunu da işaretleyerek göndermeleri gerekmektedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.