6736 Sayılı Kanunda yer alan bazı süreler uzatıldı.

SİRKÜLER

10/13

26.10.2016

KONU:

*6736 Sayılı Kanunda yer alan bazı süreler uzatıldı.

 

6736 SAYILI KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELER UZATILDI:

6736 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına ilişkin Kanunda yer alan bazı sürelerin uzatılmasına ilişkin 26.10.2016 tarihinde 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

Kararın 1. Maddesinin 1. Fıkrasına göre;

1. 18.08.2016 tarihinde yayımlanan 6736 sayılı Kanunda yer alan başvuru süreleri, kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrası ile 6. Maddesi hükmü hariç, kanunda belirletilen sürelerin bitiminden itibaren 25.11.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

Buna göre; 31.10.2016 tarihinde başvuru süresi dolacak olan,

  • Kesinleşmiş alacaklar
  • Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar,
  • Matrah ve vergi artırımı,

 

 ile ilgili başvuru süresi 25.11.2016 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır.

Ancak peşin veya taksitli ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Kararın 1. Maddesinin 2. Fıkrasına göre;

            2. 6736 sayılı kanunu 4. maddesinin birinci fıkrasında yer alan (inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler için) başvuru ve ilk taksit ödeme süresi; Kanunun yayımlandığı 19.08.2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31.10.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlar için geçerli olmak üzere kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 1 ay uzatılmıştır.

Kanunun 6. maddesinde düzenlenen “işletme kayıtlarının düzeltilmesi”ne ilişkin sürelerde bir uzatma söz konusu değildir. Başvuru süresi 30 Kasım 2016’dır.

Kanunun 7. maddesinde düzenlenen  bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin süreler de de bir uzatma söz konusu olmamıştır. 

Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Karar sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 SIRKULER-10-13-EKİ.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.