6736 Sayılı Kanunun Uygulamasına Yönelik İç Genelge Yayımlanmıştır.

SİRKÜLER

09/03

                                                                                                08.09.2016

 

KONU :

*6736 Sayılı Kanunun Uygulamasına Yönelik İç Genelge Yayımlanmıştır.

6736 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINA YÖNELİK İÇ GENELGE YAYIMLANMIŞTIR:

Gelir İdaresi Başkanlığı, internet sitesinde 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun uygulanmasına yönelik (başvurulara, başvuruda bulunanlara uygulanan haciz işlemlerine, tarhiyat öncesi uzlaşma talepli vergi inceleme raporları ile ilgili işlemlere vb) 06.09.2016 tarih ve 2016/1 sayılı İç Genelge yayımlamıştır.

İç Genelge metni ektedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SİRKÜLER 09-03 EKİ- .pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.