6745 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler.

SİRKÜLER

09/06

20.09.2016

KONU :

*6745 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler.

 

6745 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER:

6745 sayılı “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 7 Eylül 2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

6745 sayılı kanun  ile vergi kanunları ve diğer kanunlarda değişiklikler yapıldı. Değişiklik yapılan vergi kanunları; 

  • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
  • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
  • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
  • 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve
  • 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu

şeklindedir.

6745 Sayılı Kanun ile vergi kanunlarında yapılan değişiklikler ekte özetlenmiştir. 

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 SİRKÜLER-09-06-6745 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler.docx,SİRKÜLER-09-06-EKİ.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.