7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı.

 

SİRKÜLER

03/10

28.03.2018

KONU :

 

* 7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı.

 

7103 SAYILI VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YAYIMLANDI.

 

27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile başta;

 • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 
 • Gelir Vergisi Kanunu,
 • Vergi Usul Kanunu,
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu,
 • Harçlar Kanunu,
 • Katma Değer Vergisi Kanunu,
 • İşsizlik Sigortası Kanunu,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu,
 • Özel Tüketim Vergisi Kanunu,
 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • Kurumlar Vergisi Kanunu,
 • 6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
 • 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

olmak üzere bir çok kanunda değişiklik yapılmıştır. Kanun yürürlük maddesi hariç Geçici Maddesi dahil 93 adet maddeden oluşmaktadır.

 

Değişiklik yapılan kanunlarla ilgili sirkülerimiz müşavirliğimiz tarafından ayrıca gönderilecektir.

 

7103  Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-03-10.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.