7143 Kanunun Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Düzenlemeleri

SİRKÜLER

05/12

21.05.2018

KONU :

* 7143 Kanunun Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Düzenlemeleri

 

7143 SAYILI KANUNUN MATRAH VE VERGİ ARTIRIMINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ

 

Vergi Affı olarak bilinen 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Söz konusu kanunun tam metnine 18.05.2018 tarihli ve 05/10 sayılı sirkülerimizde yer verilmişti.)

Kanunun 5. maddesinde Matrah ve Vergi Artırımına ilişkin düzenlemeler yapılmış olup, bu sirkülerimizde ilgili düzenlemelere yer verilmiştir.  

 

1. MATRAH VE VERGİ  ARTIRIMI DÜZENLEMELERİ:

Kanun matrah ve vergi artışına ilişkin hükümleri ile 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 için geçerli olmak üzere; yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı, Gelir (Stopaj) veya Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırımı ve KDV Vergi Artırımı imkanı getirmektedir.

  • Matrah ve vergi artırımı, yapılan vergi türüyle ilgili olarak olası vergi incelemelerinde tam koruma sağlamaktadır. Diğer bir ifadeyle, artırım yapılan yılda artırılan vergi türüne ilişkin inceleme ve tarhiyat yapılamayacaktır.
  • Matrah ve vergi artışları; yıllık gelir ve kurumlar vergisi, KDV ve Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajları kapsamaktadır. Bu vergiler dışındaki vergi türlerinde (örneğin;   ÖTV, damga vergisi,  tapu harcı) geçerli değildir.  Diğer taraftan; matrah veya vergi artışı sadece artırılan vergi türü açısından bir korunma sağlanmaktadır.  Örneğin; kurumlar vergisi matrahını arttıran mükellef KDV artırımı yapmaz ise, KDV açısından yapılacak bir incelemede bulunan matrah farkı üzerinden kendisine cezalı KDV tarhiyatı yapılabilir. Bir başka husus ise; sadece matrah yada vergi artışı yapılan yıl için korunma sağlandığıdır. Örneğin; 2015 yılı için KDV artırımı yapan mükellefin bu artırımı 2015 yılına avantaj sağlarken artırım yapılmamışsa 2016 yılı inceleme sonuçlarına bir faydası olmayacaktır.
  • Önceki matrah artırımlarından farklı olarak; tahakkuk eden bu vergilerin kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halinde, gecikme zammı ile takip ve tahsiline devam edilecek ancak bu madde hükmünden yararlanılmayacaktır.

1.1. Yıllık Gelir Ve Kurumlar Vergisi Matrahı Artırımları:

Yıllık gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ilgili yıllar beyanlarını bu Kanunla belirlenen süre içinde aşağıda belirlenmiş oranlarda arttırırlarsa, anılan yıllar için bu vergiler açısından inceleme ve tarhiyat yapılamayacaktır.

 

Devamını dosya ekimizde bulabilirsiniz.

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 


SIRKULER-05-12- 7143 Sayılı Kanunun Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Düzenlemeleri.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.