7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Tebliği Yayımlandı.

 

SİRKÜLER

05/21

28.05.2018

 

KONU:

 

*7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Tebliği Yayımlandı.

 

7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK TEBLİĞİ YAYIMLANDI:

 

18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 1. maddesinin  (d) fıkrasında açıklandığı üzere” Gümrük Kanunu ile ilgili diğer kanunlar kapsamında doğan gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı” alacakları yapılandırma kapsamına alınmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 26.05.2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmi Gazete’de; “7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ ” yayımlamıştır.

 

Söz konusu Tebliğde;

31.03.2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.  

 

Tebliğ Yayımı Tarihinde Yürürlüğe Girmiş Olup, Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 SIRKULER EKI-05-21.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.