7143 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Genelgesi Yayımlandı.

SİRKÜLER

06/15

18.06.2018

KONU:

*7143 Sayılı Kanun Kapsamında SGK Genelgesi Yayımlandı.

 

7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SGK GENELGESİ YAYIMLANDI.

 

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

7143 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine  takip edilen, 2018/Mart ve önceki aylara ait olup 18.05.2018 tarihi veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan Kurum alacakları ile takip ve tahsili kuruma verilen alacaklar yeniden yapılandırılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu, kurum alacaklarının 7143 sayılı kanun kapsamında yeniden yapılandırılmasına ilişkin usul ve esasları açıkladığı 2018/19 sayılı Genelge yayımlamıştır.

 

Söz Konusu Genelge Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-06-15.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.