7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılan Alacakların İlk Taksit Ödeme Süresi 15.10.2018'e Kadar Uzatıldı.

SİRKÜLER

10/01

02.10.2018

KONU:

 

* 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılan Alacakların İlk Taksit Ödeme Süresi 15.10.2018'e Kadar Uzatıldı.

 

7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILAN ALACAKLARIN İLK TAKSİT ÖDEME SÜRESİ 15.10.2018'E KADAR UZATILDI.

 

02.10.2018 tarihli ve 30553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:140) ile 7143 sayılı kanun kapsamında 01.10.2018 tarihine kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süreleri 15.10.2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.

7143 sayılı kanun kapsamında taksitlendirilen alacaklarla ilgili olarak, ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmemesi yada bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde bu Kanun hükümlerinden faydalanma hakkının kaybolacağını hatırlatma isteriz.

 

7143 sayılı Kanunun matrah artırımına ilişkin düzenlemeleri uyarınca artırıma konu olan vergilerin kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi halinde, vergilerin gecikme zammı ile takip ve tahsiline devam edilecek ancak madde hükmünün sağladığı korumadan yararlanılmayacaktır.

Cumhurbaşkanı Kararı 01.10.2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SİRKÜLER EKI-10-01.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.