7143 sayılı Kanun’un 10. Maddesinin 13. Fıkrasının h bendinde yer alan Yurtdışı Ticari Kazanç, İştirak ve İştirak Hissesi Satış Kazancına İlişkin süreler 6 ay uzatıldı.

SİRKÜLER

08/07

                                                                                                                               31.08.2018

 

KONU :

 

* 7143 sayılı Kanun’un 10. Maddesinin 13. Fıkrasının h bendinde yer alan Yurtdışı Ticari Kazanç, İştirak ve İştirak Hissesi Satış Kazancına İlişkin süreler 6 ay uzatıldı.

 

7143 SAYILI KANUN’UN 10. MADDESİNİN 13. FIKRASININ H BENDİNDE YER ALAN YURTDIŞI TİCARİ KAZANÇ, İŞTİRAK VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCINA İLİŞKİN SÜRELER 6 AY UZATILDI.

 

29.08.2018 tarih ve 48 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu’nun 10. Maddesinin 13. Fıkrasının h bendinde yer alan süreler, bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatılmıştır.

 

İlgili Kanun’un 10.madde 13. Fıkranın h bendi aşağıdaki gibidir:

 1) Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların;

(aa) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları,

(bb) Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları,

(cc) Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları,

 

31/10/2018 tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır.

2) Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları, 31/12/2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.

 

Bu maddede yer alan 31/10/2018 tarihi ve 31/12/2018 tarihi bitim tarihinden itibaren 6 ay uzatılarak 30/04/2019 ve 30/06/2019 olarak değiştirilmiştir.

 

Cumhurbaşkanı Kararı sirküler ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 20180831-48 sayılı karar.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.