7143 Sayılı Kanunun Yeniden Yapılandırılan Vergi Borçlarına İlişkin Düzenlemeleri

 

SİRKÜLER

05/16

23.05.2018

KONU :

* 7143 Sayılı Kanunun Yeniden Yapılandırılan Vergi Borçlarına İlişkin Düzenlemeleri

 

7143 SAYILI KANUNUN YENİDEN YAPILANDIRILAN VERGİ BORÇLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ

Vergi Affı olarak bilinen 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. (Söz konusu kanunun tam metnine 18.05.2018 tarihli ve 05/10 sayılı sirkülerimizde yer verilmişti.)

Kanunun yeniden yapılandırılan vergi borçlarına ilişkin düzenlemeleri sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

  

 YENİDEN YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN KAMU ALACAKLARI:

7143 Kanun ile aşağıda belirtilen bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması sağlanmaktadır.

 

* 31 Mart 2018 tarihi (bu tarih dahil) öncesi dönemlere ilişkin ( beyana dayana vergilerde bu tarih ve öncesinde verilmesi gereken beyannamelere ait) Vergi Usul Kanunu kapsamındaki vergi, ceza, faiz ve zamlar,

* 31 Mart 2018 tarihi ( bu tarih dahil) öncesinde gümrük yükümlülüğü doğan ve 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

*  Belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklar. (  İdari para cezaları, Belediye Gelirleri Kanunu kapsamındaki alacaklar, 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen ve kanunun yayımlandığı tarih itibariyle kesinleşmiş alacaklar),

* 31 Mart 2018 tarihinden önce bir çok kanun gereğince verilen idari para cezaları (Askerlik Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Milletvekili Seçim Kanunu, Radyo Televizyon Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun vb.),

* 6183 sayılı kanun kapsamında takip edilen 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki asli ve feri alacaklar. (adli ve idari para cezaları, Petrol Kanunu’na göre alınan Devlet hissesi ve  hakkı, mülga Şeker Kanunu’na istinaden alınan şeker fiyat farkı, 79 sayılı Kanuna göre alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı, Maden Kanunu’na  istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu, Denizcilik Müsteşarlığı ile ilgili mülga 491 sayılı KHK  ve 655 sayılı KHK kapsamında alınan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları hariç),

 

 

Devamını ekli dosyamızda bulabilirsiniz.

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER-05-16- 7143 Sayılı Kanunun Yeniden Yapılandırılan Vergi Borçlarına İlişkin Düzenlemeleri.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.