7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

SİRKÜLER

02/03

04.02.2019

KONU :

* 7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

 

7162 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı.

 

30.01.2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7162 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile başta Gelir Vergisi Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu olmak bazı Kanunlarda değişiklik yapılmıştır.

 

7162 sayılı Kanunla bazı Vergi Kanunları ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasında Kanunu’nda yapılan değişiklikler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

 

1. Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:

 

a) Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiden Muaf Esnaf” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi kapsamında, oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, dokuma mamulleri, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar esnaf muaflığından faydalanmaktadır. Ancak bunlar imal ettikleri bu ürünleri internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satarlarsa esnaf muafiyetlerini kaybetmekte ve ticari kazanç mükellefi olmaktadırlar.  

 

Yapılan düzenleme ile, yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmayacak şekilde internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satış yapanların, muafiyetlerini kaybetmemeleri sağlanmıştır.

 

Sirkülerimizin devamını ekli dosyalarımızda bulabilirsiniz...

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

SIRKULER-02-03-7162 Sayili Gelir Vergisi Kanunu Ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanun Yayimlandi_.docx SIRKULER EKI-02-03.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.