90 Seri No’lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

SİRKÜLER

03/17

                   30/03/2016

 

KONU:

*90 Seri No’lu Gider Vergileri Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

90 SERİ NO’LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI.

29/03/2016 tarihli 29668 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 90 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği ile, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun istisnaların düzenlendiği 29. maddesinin (z) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren 29. maddenin (z) bendi ile; 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralar.” banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulmuştur.

Bu tebliğ ile bu istisnaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu kapsamda, Tebliğde, hangi işletmelerin istisnadan faydalanabileceği, hangi makine ve teçhizatın istisna kapsamında alınabileceği, istisnadan faydalanmak için izlenmesi gereken yöntem ve ibrazı istenen belgeler, istisna kapsamında kullanılabilecek kredi tutarı, istisna şartlarının ihlali durumunda müeyyide uygulamasının nasıl yapılacağı gibi hususlara ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

 

Söz konusu 90 Nolu Gider Vergileri Genel Tebliği aşağıdadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.