Döviz İle Dövize Endeksli Kredi Tutarı 15 Milyon ABD Doları ve Üstünde Olan Firmaların Bağımsız Denetim Sözleşmesi İmzalama Süresi Uzatıldı.

SİRKÜLER

07/02

02.07.2018

KONU:

* Döviz İle Dövize Endeksli Kredi Tutarı 15 Milyon ABD Doları ve Üstünde Olan Firmaların Bağımsız Denetim Sözleşmesi İmzalama Süresi Uzatıldı.

 

DÖVİZ İLE DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİ TUTARI 15 MİLYON ABD DOLARI VE ÜSTÜNDE OLAN FİRMALARIN BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİ İMZALAMA SÜRESİ UZATILDI.

 

Yurt İçinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı 15 milyon ABD Doları ve üstünde olan firmaların, bildirim yükümlülüğün başladığı tarihten itibaren 60 gün içinde bağımsız denetçi ile denetim sözleşmesi imzalamaları ve sisteme girmiş olduğu verileri denetleyecek denetçiyi sistem üzerinden kullanıcı olarak belirleyecek ve denetçi ile imzaladığı sözleşmenin bir örneğini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

01.01.2018-31.03.2018 döneminde bildirim yükümlülüğü kapsamına olan firmaların Mayıs 2018 ayı sonuna kadar bağımsız denetçi ile denetim sözleşmesi imzalamaları ve sisteme yüklemlerinin süresi 31 Temmuz 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

 Söz Konusu Duyuruya Aşağıda Yer Alan Linkten Üzerinden Ulaşabilirsiniz.

 

DUYURU

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.