E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı.

Sirküler

01/23

08.01.2019

KONU:

 

*E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı.  

 

E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı.  

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, ebeyanname.gib.gov.tr internet sitesinde yayımladığı duyurulara aşağıda yer verilmiş olup, değişiklikler nedeniyle Beyanname Düzenleme Programının (BDP) güncellenmesi gerekmektedir.

 

  • Damga Vergisi Değişiklik Duyurusu:

 

31.12.2018 tarihli ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 63 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği uyarınca Damga Vergisi Kanunu’nda yer alan azami vergi tutarı ve Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergiler yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlenmiştir.

Damga Vergisi Değişiklikleri nedeni E-Beyanname programlarında değişiklikler yapılmış olup, yapılan bu değişiklikler nedeniyle bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir. 

 

  • Kurum Geçici Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Duyurusu:

 

2018 yılı 4. Dönem Kurum Geçici Beyannamesinin Matrah Bildirimi kulakçığında yer alan "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümünün sonuna, - Yurt dışı iştirak hissesi satış kazancı (7143 sayılı Kanun 10/13 md.), Yurt dışı iştirak kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.), Yurt dışı şube kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.), Yurt dışı tasfiye kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.) satırları eklenmiştir.

Yapılan bu değişiklikler nedeniyle bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir. 

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 © Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.