Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı Belli Oldu.

Sirküler

01/24

09.01.2019

KONU:

* Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı Belli Oldu.

 

Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı:

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 08.01.2019 tarih ve 87 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu genelge ile; 01.01.2019-30.06.2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere memur maaş katsayısının aşağıdaki gibi uygulanacağı açıklamıştır.

 

Maaş Katsayısı

Taban Aylığı Katsayısı

0,130597

2,044187

 

Bu katsayılar kullanılarak 01.01.2019-30.06.2019 döneminde;

 

Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavan tutarı 6.017,60 TL olacaktır.

 

Gelir Vergisinden İstisna Çocuk Yardımı Tutarı (Gelir Vergisi Kanunu Madde:25/4):

 

657.DMK Md:202 gösterge

( 2003/5884  BKK, 15.7.2003 RG)

250

Memur maaş katsayısı

Bütçe ve Mali Kontrol Gn.Md. Genelgesi

0,130597

 

Bu katsayılar kullanılarak 01.01.2019-30.06.2019 tarihleri arasında Vergiden İstisna Çocuk Yardımı Tutarları:

 

 

0-6 Yaş Arası Çocuklarda

Daha Büyük Çocuklarda

 

250 x 2 x 0,130597

250 x 0,130597

 

Her Bir Çocuk İçin

65,30

32,65

Bu sınırları aşan ödemeler ücret olarak vergilendirilir.

 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün genelgesi sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-01-24.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.