Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Yeniden Değerleme Oranında Arttırıldı.

SİRKÜLER

01/01

02.01.2018

KONU:

* Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Yeniden Değerleme Oranında Arttırıldı.

 

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTTIRILDI:

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na ekli (I) (Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları vb. hariç), (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlar için 2018 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları; 2017 yılı için ilan edilen yeniden değerleme oranı (% 14,47) dikkate alınarak belirlenmiş olup, 29 Aralık 2017 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan 49 Seri No’lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı tarifenin “1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde ve Geçici 8 inci maddesindeki (I/A) sayılı tarifede yer alan taşıtlar için 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile belirlenmiş olan tarife uygulanacaktır.

Söz konusu tarife 07.12.2017 tarih ve 12/07 sayılı sirkülerimiz ile müşavirliğimiz tarafından yayımlanmıştır.

 

Tebliğ 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, ekte yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER-01-01-Motorlu Tasitlar Vergisi Tutarlari Yeniden Degerleme Oraninda Arttirildi_.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.