Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı

SİRKÜLER

08/01

 

06 /08/2014

 

 

KONU:

* Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda değişiklik yapıldı.

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI:

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da bazı değişiklikler yapılmıştır. (6 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazete)

Kararda yapılan değişiklikler 19 Haziran 2012 tarihinden geçerli olmak üzere 6 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiş olup,  aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Öncelikli yatırımlardan sabit yatırım tutarı 1 milyar TL‘ nın üstünde olanlarda vergi indirim desteği 5. Bölge için geçerli olan yatırım katkı oranına 10 puan eklenerek uygulanacaktır. (İndirimli kurumlar vergisi uygulaması)

 

Öncelikle yatırım konularına ilave yapılmıştır.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarının teşvik belgelerinde asgari yatırım tutarı ve tamamlama vizesi şartları aranılmayacaktır.

 

Aynı yatırımcıya ait teşvik belgeleri arasındaki devirlere ait düzenlemede değişiklik yapılmıştır.

 

 

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamazSİRKÜLER-08-01 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.png


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.