Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmıştır.

SİRKÜLER

08/04

18.08.2017

KONU :

* Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmıştır.

 

AR-GE MERKEZLERİNDE İSTİHDAM EDİLECEK AR-GE PERSONELİ SAYISININ TESPİTİ HAKKINDAKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

 

01.08.2016 tarih ve 2016/9093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısı on beş olarak belirlenmiş olup, söz konusu sayı Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE Rev.2)’na göre bazı sektörlerde otuz olarak uygulanıyordu.

17.08.2017 tarih ve 30157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/10609 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2016/9093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklik yapılmış ve en az otuz tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli bulundurması gereken Ar-Ge merkezlerine ilişkin sektörler yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden belirlenen sektörlerin eski ve yeni hali aşağıda yer almaktadır.

Eski Hali

Yeni Hali

a) C - İmalat Başlığı Altında Yer alan:

a) C - İmalat Başlığı Altında Yer alan:

29- Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı bölümü altındaki tüm sınıflar

29.10 Motorlu kara taşıtlarının imalatı

 

29.10.01 Kamyonet, kamyon, yarı römorklar için çekiciler, tankerler, vb. karayolu taşıtlarının imalatı

 

29.10.02 Otomobil ve benzeri araçların imalatı

 

29.10.03 Motorlu kara taşıtlarının motorlarının imalatı (motorların fabrikada yeniden yapımı dahil)

 

29.10.04 Minibüs, midibüs, otobüs, troleybüs, metrobüs, vb. yolcu nakil araçlarının imalatı

 

29.10.07 Özel amaçlı kara taşıtlarının imalatı (amfibi araçlar, çöp kamyonu, yol temizleme araçları, zırhlı nakil araçları, mikserli kamyon, vinçli kamyon, itfaiye aracı, ambulans, motorlu karavan vb.)

30- Diğer ulaşım araçlarının imalatı bölümü altındaki aşağıdaki sınıflar

30- Diğer ulaşım araçlarının imalatı bölümü altındaki aşağıdaki sınıflar

30.30 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı

30.30 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı

30.40 Askeri savaş araçlarının imalatı

30.40 Askeri savaş araçlarının imalatı

30.91 Motosiklet imalatı

 

30.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekipmanlarının imalatı

30.99 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ulaşım ekşpmanlarının imalatı

 

İlgili Karar 17 Ağustos 2017’de yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-08-04.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.