Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri hakkında Bakanlar Kurulu Kararları Yayımlanmıştır.

SİRKÜLER

08/16

                                                                                                       11.08.2016

 

KONU :

* Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri hakkında Bakanlar Kurulu Kararları Yayımlanmıştır.

11.08.2016 tarih ve 29798 sayılı Resmi Gazete’de;

*2016/9091 sayılı; Ar-ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Arge veya Tasarım Personelinin Merkez yada Bölge Dışındaki Faaliyetlerine İlişkin Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkındaki Karar,

*2016/9093 sayılı ; Arge Merkezlerinde Ar-ge Personel Sayısının Tespiti Hakkında Karar,

*2016/9094 sayılı; Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında Kararlar yayımlanmıştır.

 2016/9091 sayılı kararla ;

Ar-ge ve Tasarım Personelinin bu merkezlerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartı ile kararda belirtilen Ar-ge ve Tasarım Merkezi dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Ar-ge ve Tasarım Merkezinin onayının alınması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, merkez dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin % 100’ü Gelir Vergisi Stopajı kapsamında değerlendirilecektir.

 2016/9093 sayılı kararla ; Ar-ge Merkezlerinde istihdam edilecek en az tam zaman eşdeğer Ar-ge Personeli Sayısı 15 olarak belirlenmiştir. Bu sayı imalat sanayinde bulunup, motorlu kara taşıtı ve diğer ulaşım araçları sektöründe faaliyet gösterenler için 30 olarak uygulanacaktır.

 2016/9094 sayılı kararla ; tasarım faaliyet alanları belirlenmiştir.

İlgili Kararlar 11 Ağustos 2016’da yürürlüğe girecek olup, karar metinleri sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.sirküler-08-16-eki-2016-9091sayılıBKK.pdf,sirküler-08-16-eki-2016-9093sayılıBKK.pdf,sirküler-08-16-eki-2016-9094sayılıBKK.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.