Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerindeki Harcamalara İlişkin 2016/9092 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Göstergeler Belirlenmiştir.

SİRKÜLER

08/15

                                                                                                                                                           11.08.2016

 

KONU :

* Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerindeki Harcamalara İlişkin 2016/9092 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Göstergeler Belirlenmiştir.

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları başlıklı 3’ üncü maddesinde Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterleri haiz Ar-ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-ge ve yenilik harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yüzde ellisine kadarı; Bakanlar Kurulunca belirlenen kriterleri haiz tasarım merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artışının yüzde ellisine kadarı kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

10.08.2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu kriterler belirlenmiştir. Buna göre aşağıda belirtilen göstergelerden herhangi birinde bir önceki yıla göre en az yüzde yirmi artış sağlayan Ar-ge ve Tasarım Merkezlerinde, o yıl yapılan Ar-ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının bir önceki yıla göre artış tutarının yüzde ellisi, 31.12.2023 tarihine kadar kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

  1.     Ar-ge veya tasarım harcamalarının toplam ciro içerisindeki payı.
  2.     Tescil edilen ulusal veya uluslararası patent sayısı.
  3.      Uluslararası destekli proje sayısı.
  4.     Lisansüstü dereceli araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.
  5.     Toplam araştırmacı sayısının toplam Ar-Ge personeli sayısına oranı.
  6.      Ar-Ge sonucu ortaya çıkan yeni ürünlerden elde edilen cironun toplam ciroya oranı.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.