ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

SİRKÜLER

08/14

                                                                                                               11.08.2016

 

KONU:

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİ YAYIMLANMIŞTIR :

10.08.2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazete’de “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” yayımlanmış olup, 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yer alan önceki Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili yönetmelik 01.03.2016 tarihinden itibaren geçerli olup, bazı önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir:

1)  5746 sayılı kanunda yapılan değişiklikler Yönetmeliğe ilave edilmiştir.

2) Tasarım Faaliyetleri yönetmeliğe eklenmiş, “Tasarım Merkezi” , “Tasarım Faaliyeti”, ”Tasarım Personeli” ve “Tasarımcı” , “Tasarım Projesi” , “ Temel Bilimler” konularında yönetmelikte tanımlar yapılmıştır.

3)  Tasarım Sayılmayan Faaliyetler yönetmelikte açıklanmıştır.

4) Gelir Vergisi stopajı teşviği 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun’da yapılan değişikliklerle uyumlu hale getirilmiştir.

Doktoralı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanbeşi,

- Yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde doksanı ve

-  Diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesna edilmiştir.

5) Gelir Vergisi Stopaj Teşviği ile ilgili tereddütlü konular açıklanmıştır. Ar-ge ve tasarım merkezlerinde çalışan personellerin resmi tatil ücretleri ve zorunlu olarak dışarıda geçirilen sürelerde elde ettikleri ücretler belirli şartlar dahilinde stopaj teşviğinden faydalandırılmaktadır.

6) Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere ilişkin sınırlama değiştirilmiş ve Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri ve diğer hizmet alımları kapsamında yapılan harcamalarda, % 20 olan sınırlandırma proje kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının yüzde ellisi olarak belirlenmiştir.

7) Kanun kapsamında ilk defa tasarım indiriminden yararlanacak işletmelerin, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ekinde tasarım merkezlerinden “Tasarım Merkezi Belgesi” almaları ve vergi dairelerine vermeleri gerekmektedir.

8) Siparişe Dayalı Ar-Ge Faaliyeti Yürüten Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Siparişi Veren Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine de indirim imkanı getirilmiş ve uygulaması açıklanmıştır.

9) Bu kanun kapsamında araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kâğıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan müstesna edilmiştir.

10) Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetlerinde istihdam edilen personele münhasıran bu görevleri ile ilgili olarak yapılan ücret ödemeleri nedeniyle düzenlenen kâğıtlar ile Kanun kapsamına giren sigortalılar için düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgeleri için damga vergisi alınmayacağı açıklanmıştır.

Sözkonusu yönetmelik sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKİ-08-14 .docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.