Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı

                                                                                       SİRKÜLER

                                                                                           03/01

                                                                                                                                             01/ 03 /2016

 

6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

*Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYIMLANDI:

 

Yayımlanan bu kanun ile 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun başta olmak üzere birçok kanunda değişiklikler yapılmıştır.
 

6676 sayılı kanun 01.03.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Değişiklik yapılan kanunlar;

- 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu,
- 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun,
- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu,
- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,
- 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun,
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,
- ve bazı diğer Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerdir.


Söz konusu 6676 sayılı Kanun Sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla, 

Ek - 1
Buradan ulaşabilirsiniz
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.