Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi İle Asgari Ücret Desteğine İlişkin Soru Ve Cevaplar Yayımlandı.

                      SİRKÜLER

                          02/10

             15/02/2016

 

KONU:

*Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi İle Asgari Ücret Desteğine İlişkin Soru Ve Cevaplar Yayımlandı.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN SGK GENELGESİ İLE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR YAYIMLANDI:

  • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 6661 sayılı Kanunla, işverenlere getirilen asgari ücret desteğine ilişkin 10.02.2016 tarih ve 2016/4 sayılı Genelge yayımlamıştır.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ayrıca 6661 sayılı Kanunla getirilen işverenlere verilecek asgari ücret desteğine ilişkin soru ve cevaplar yayımlamıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından asgari ücret desteğine ilişkin yayımlanan Genelge ile Soru ve Cevaplara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Ek – 1
Buradan ulaşabilirsiniz.

Ek – 2
Buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.