Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çeklerin Üst Tutarı 29.01.2018 Tarihinden İtibaren 1.600 TL Olarak Belirlendi.

SİRKÜLER

01/31

26.01.2018

KONU:

* Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çeklerin Üst Tutarı 29.01.2018 Tarihinden İtibaren 1.600 TL Olarak Belirlendi.

 

BANKALARIN SORUMLU OLDUKLARI KARŞILIKSIZ ÇEKLERİN ÜST TUTARI 29.01.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN 1.600 TL OLARAK BELİRLENDİ.

 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından çıkarılan ve 19.01.2018 tarihli  Resmi Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline Ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2018/1)” ile karşılıksız çek için bankaların ödemekle yükümlü olduğu tutar 1.600 TL olarak belirlenmiştir.

T.C. Merkez Bankasınca yayımlanan tebliğe göre çek yaprağı için belirlenmiş olan 1.600 TL tutar bankaların ödemekle yükümlü olduğu azami tutardır. Çek bedelinin 1.600 TL’den daha az olması halinde ise bankanın sorumluluğu o çek bedeli kadar olacaktır.

 

Tebliğ 29.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 SIRKULER EKI-01-31.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.