Başbakanlık tarafından “15 Temmuz Dayanışma Kampanyası” başlatılmıştır.

SİRKÜLER

07/12

                               26/07/2016

KONU:

*Başbakanlık tarafından “15 Temmuz Dayanışma Kampanyası” başlatılmıştır.

BAŞBAKANLIK TARAFINDAN “15 TEMMUZ DAYANIŞMA KAMPANYASI” BAŞLATILMIŞTIR.

25.07.2016 tarihli ve 29781 sayılı Resmi Gazetede “ 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası” konulu 2016/18 sayılı Başbakanlık genelgesi yayımlanmıştır.

Yayımlanan Genelge ile; 15 Temmuz 2016 Silahlı Darbe Teşebbüsünde şehit olan vatandaşların aileleri için Başbakanlık tarafından yardım kampanyası başlatılmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanunu 10/1-e bendi ile Gelir Vergisi Kanunu 89/1-10. bendinde yer alan düzenleme ile “Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı” kurum kazancından ve elde edilen gelirden indirilebilmektedir.

Başbakanlık tarafından başlatılan “15 Temmuz Dayanışma Kampanyası” kapsamında yapılacak bağışların tamamı gelir vergisi ve kurumlar vergisi matrahından, beyan edilecek gelir ve kurum kazancı ile sınırlı olarak indirilebilecektir. 

Başbakanlık Genelgesi sirkülerimiz ekindedir.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SİRKÜLER-07-12-EKİ.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.