Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter Beyan Sistemine Başvuru Tarihi 30.09.2018 Olarak Yeniden Belirlendi.

SİRKÜLER

05/29

29.05.2018

KONU:

 

* Basit Usule Tabi Mükelleflerin Defter Beyan Sistemine Başvuru Tarihi 30.09.2018 Olarak Yeniden Belirlendi.

 

BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLERİN DEFTER BEYAN SİSTEMİNE BAŞVURU TARİHİ 30.09.2018 OLARAK YENİDEN BELİRLENDİ.

 

29.05.2018 tarihli ve 30435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 499 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmıştır.

Buna göre; basit usul esasına tabi mükelleflerin defter beyan sistemine başvuru tarihi 30.09.2018 olarak yeniden belirlenmiştir. Ayrıca bu mükellefler belirlenen bu tarihe göre; alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtları 31.10.2018 tarihine kadar sisteme kaydedebileceklerdir.

 

Tebliğ Yayımı Tarihinde Yürürlüğe Girmiş Olup Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-05-29.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.