Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER

08/27

                                                                                                                        24.08.2016

KONU:

* Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

* Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Beyan ve Ödeme Süreleri.

 

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI:

Bazı alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel tebliği (Seri No:1) 23.08.2016 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğ sirkülerimiz ekindedir.

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN BEYAN VE ÖDEME SÜRELERİ:

6736 sayılı kanunda yer alan düzenlemelere ilişkin, beyan bildirim ve ödeme süreleri takvimi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

6736 SAYILI KANUN BEYAN / BİLDİRİM VE ÖDEME SÜRELERİ

Beyan/Bildirim Konusu

Kanun Maddesi

Beyan/Bildirim Süresi

İlk Taksit Ödeme Süresi

Taksit Süresi

Kesinleşmiş Kamu Alacakları

Madde 2

31 Ekim 2016

30 Kasım 2016

İkişer aylık Dönemlerle 18 Taksit

Kesinleşmemiş veya Dava Safhasındaki Kamu Alacakları

Madde 3

31 Ekim 2016

30 Kasım 2016

İkişer aylık Dönemlerle 18 Taksit

İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler

Madde 4

İhbarnamenin Tebliğ Tarihinden İtibaren 30 Gün

İhbarnamenin Tebliğini İzleyen Ay

İkişer aylık Dönemlerle 6 Taksit

Pişmanlıkla/Kendiliğinden Verilen Beyannameler

Madde 4/9

31 Ekim 2016

30 Kasım 2016

İkişer aylık Dönemlerle 18 Taksit

Matrah ve Vergi Artırımı

Madde 5

31 Ekim 2016

30 Kasım 2016

İkişer aylık Dönemlerle 18 Taksit

İşletme Mevcut Olup Kayıtlara Yeralmayan Makine Techizat ve Demirbaşların Kayda Alınması

Madde 6/1

30 Kasım 2016

30 Kasım 2016

Tek Taksit

Kayıtlarda Yeraldığı Halde İşletme Olmayan Emteanın İşletmeden Çıkarılması

Madde 6/2

30 Kasım 2016

Beyanname Verme Süresi İçinde

3 Taksit/beyanname süresi,2 ve 4.ay

Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı

Madde 6/3

30 Kasım 2016

30 Kasım 2016

Tek Taksit

Yurt Dışı ve Yurt İçi Varlıkların Beyanı

Madde 7

31 Aralık 2016

--

--

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SİRKÜLER-08-27-EKİ.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.