Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu.

SİRKÜLER

07/11

 

 

            25/07/2016

KONU:

*Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye Sunuldu.

 

BAZI ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ TBMM'YE SUNULDU:

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi, 22 Temmuz 2016 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunuldu.

Teklifte yapılandırmaya konu alacakların ait olduğu idareler;

- Maliye Bakanlığı,

- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

- Belediyeler,

- Sosyal Güvenlik Kurumu,  şeklinde düzenlenmiştir.

Kanun Teklifinde;

-Özel sektörün kamuya olan borçlarının yapılandırılması,

-İhtilafların sulh yoluyla sonlandırılması,

-Vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi,

-Vergilemede öngörülebilirliğin artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması,

-İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi,

amaçlarıyla teklifin hazırlandığı açıklanmıştır.

Ayrıca söz konusu Kanun Teklifinde;

- Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması amacıyla yapılan düzenlemeler,

- Matrah ve vergi artırımına ilişkin düzenlemeler ile

- Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

 

Kanun Teklifi sirkülerimiz ekindedir.

 

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 SİRKÜLER-07-11-EKİ.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.