Bazı mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranları değişti.

SİRKÜLER

11/09

                                                                                   28.11.2016

KONU:

*Bazı mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranları değişti.

 

BAZI MAL VE HİZMETLERE UYGULANAN KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARI DEĞİŞTİ:

Bazı mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile özel Tüketim Vergisi Oranlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki 2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 25.11.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

ÖTV Oranlarında Yapılan Değişiklikler;

2016/9542 sayılı Karar ile;

- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı mallara uygulanacak ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir, buna göre; II Sayılı listedeki, “83.03” G.T.İ.P. numaralı mallardan “Diğerleri” satırında yer alan binek araçların ÖTV oranları yeniden belirlenmiştir.

 

ÖTV MATRAHI  

25.11.2016

Tarihinden İtibaren ÖTV oranları

Eski ÖTV Oranları

Motor silindir hacmi

1600 cm3'ü geçmeyenler

40.000,00 TL'yi aşmayanlar için

45%

45%

40.000,00 TL'yi aşıp 70.000,00 TL'yi aşmayanlar

50%

70.000,00 TL'yi aşanlar için

60%

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler 

100.000 TL'yi aşmayanlar için

100%

45%

100.000 TL'yi aşanlar için

110%

Elektrik motoru da olanlardan elektrik   motor gücü 50 KW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyenler

50.000 TL'yi aşmayanlar için

45%

45%

50.000 TL'yi aşıp 80.000 TL'yi aşmayanlar için

50%

80.000 TL'yi aşanlar için

60%

       Diğerleri

ÖTV matrahı ne olursa olsun

110%

90%

Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler 

ÖTV matrahı ne olursa olsun

160%

145%

 Elektrik motoru da olanlardan elektrik  motor gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 2000 - 2500 cm3'ü geçmeyenler

100.000 TL'yi aşmayanlar için

100%

90%

100.000 TL'yi aşanlar için

110%

        Diğerleri

ÖTV matrahı ne olura olsun

160%

145

 

KDV İle İlgili Yapılan Değişiklikler;

Bakanlar kurulu Kararında, KDV Oranı %8 olarak belirlenen II sayılı Listenin “B-Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün;

-5. Sırasına; “ omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme irtibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, kıymetli taş, ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri” ürünleri eklenmiştir.

- 10. Sırasına; “deri ve saya işleri” eklenmiştir.

 - 21. Sırasında yer alan “ambulans hizmetleri” ibaresinden önce gelmek üzere “ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler” ibaresi eklenmiştir.

Bu değişiklik ile II sayılı listeye alınan bu mal ve hizmet teslimlerinde KDV oranı % 8 olarak uygulanacaktır.

2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandığı tarihte (25.11.2016) yürürlüğe girmiştir.

Karar sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SİRKÜLER-11-09-EKİ.PDF


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.