Bazı mallara uygulanan ÖTV oran ve tutarları ile Tütün Fonu tutarında değişiklik yapıldı.

 

SİRKÜLER

01/01

 

02/01/2014

KONU:

 

* Bazı mallara uygulanan ÖTV oran ve tutarları ile Tütün Fonu tutarında değişiklik yapıldı.

 

BAZI MALLARA UYGULANAN ÖTV ORAN VE TUTARLARI İLE TÜTÜN FONU TUTARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI:

 

2013/5761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Ocak 2014 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişiklikler şu şekilde özetlenebilir:

 

Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekindeki (II) sayılı listede yer alan “87.03.” G.T.İ.P. numaralı binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlara uygulanan ÖTV oranlarının bazılarında değişiklik yapılmıştır. (Kararın 3. Maddesi) Yapılan değişiklik “Diğerleri” bölümüne girenler içindir. Değişiklik öncesi ve sonrası durum şu şekildedir:

 

Diğerleri

Eski Oran

Yeni Oran

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçmeyenler

40

45

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen fakat 2000 cm3'ü geçmeyenler

80

90

 Motor silindir hacmi 2000 cm3'ü geçenler

130

145

 

 

Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekindeki (III) sayılı listenin “A” ve “B” cetvellerinde yer alan kolalı gazozlar, alkollü içkiler ve tütün ile mamullerine ait ÖTV oranlarıyla asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden tespit edilmiştir. (Kararın 4. ve 5. Maddeleri)

 

8517.12.00.00.11 G.T.İ.P numaralı mallarda ( alıcısı bulunun verici portatif-cellular-telsiz telefon cihazları) tarifedeki orana göre hesaplanan ÖTV nin , bu malların her bir adedi için 100 TL dan az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 100 TL vergi alınmaktadır. Bu tutar 100 TL ndan 120 TL na çıkarılmıştır. (Kararın 6. Maddesi)

 

2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 2. Maddesi uyarınca; Kararın 1. Maddesinde belirtilenler dışındaki yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali sırasında CİF bedel üzerinden 1.500 ABD Doları/ Ton Tütün Fonu alınmaktadır. Bu fonun tutarı 1.200 ABD Doları/ Ton olarak değiştirilmiştir. (Kararın 7. Maddesi)

 

1 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

 

“Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.”

 

 

 ÖTV Kararı.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.