Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı

SİRKÜLER

05/09

17.05.2018

KONU :

* Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.

 

BAZI MALLARA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ BELİRLENMESİ HAKKINDA BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI.

 

17.05.2018 tarihli ve 30424 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile karar eki listede yer alan malların ithal edilenler dahil (95 ile 98 Oktan Kurşunsuz Benzin, Motorin, Bütan, LPG ve Propan)

 

  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurt içi rafineri çıkış fiyatlarında, 17.05.2018 tarihinden itibaren uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelen artış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu ÖTV tutarlarında, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılarak,
  • Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelen azalış durumunda ise söz konusu malların tabi olduğu ÖTV tutarları, 17.05.2018 tarihinde uygulanan tutarı geçmeyecek şekilde uygulanacaktır.

 

Söz Konusu Bakanlar Kurulu Kararı 17.05.2018 Tarihinde Yürürlüğe Girmiş Olup,  Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-05-09.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.