Bazı Mallarda Uygulanacak ÖTV Oran ve Tutarları İle KDV Oranlarında Değişiklik Yapan Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

Sirküler

05/02

06.05.2019

KONU :

* Bazı Mallarda Uygulanacak ÖTV Oran ve Tutarları İle KDV Oranlarında Değişiklik Yapan Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı.

 

01.05.2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

  • Bazı mallara uygulanacak ÖTV oran ve tutarları,
  • Bazı mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranları,
  • 16 ve daha büyük yaştaki otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin terkin edilecek kısmı yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden belirlenen oran ve tutarlara ilişkin özet açıklamalarımız bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

 

1. KDV Oran Değişiklikleri :

Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı % 1 olarak; stor perdelerin katma değer vergisi oranları, % 8 olarak belirlenmiştir.

 

2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yürürlüğe Konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karara Ekli (I) Sayılı Liste

2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yürürlüğe Konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karara Ekli (I) Sayılı Liste

Eski Hali :

Yeni Hali :

12- Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,

12- Konut yapı kooperatifleri ile Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işleri,

2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yürürlüğe Konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karara Ekli (II) Sayılı Liste

2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yürürlüğe Konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karara Ekli (II) Sayılı Liste

B) DİĞER MAL VE HİZMETLER

B) DİĞER MAL VE HİZMETLER

Eski Hali :

Yeni Hali :

5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri,

5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde (montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içerenler dahil), çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri,

 

 

2. ÖTV Oran ve Tutar Değişiklikleri :

  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan sigaralar ile sigara muadili bazı tütün mamullerinin vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları artırılmıştır.
  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listedeki 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. no.lu malların (cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının) ÖTV oranlarının belirlenmesinde ÖTV matrahı esas alınarak aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde farklı dilimler oluşturulmuştur. Değişiklik öncesinde söz konusu mallara eşit oranda (%25) ÖTV hesaplanmaktaydı. 

 

 

G.T.İ.P. NO

 

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

8517.12.00.00.11

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

25

- Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşmayanlar

- Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşıp, 1.500 TL’yi aşmayanlar

40

- Diğerleri

50

 

 

  • Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan, 16 ve daha büyük yaştaki otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin terkin edilecek kısmı, araçların özel tüketim vergisi matrahı esas alınarak yeniden belirlenmiştir.

 

 

Eski Hali

Yeni Hali

Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi Matrahı (TL)

Terkin Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarı (TL)

Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi Matrahı (TL)

Terkin Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarı (TL)

Matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar için

10.000

Matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar için

10.000

Matrahı 46.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi aşmayanlar için

8.000

Matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar için

8.000

Matrahı 80.000 TL’yi aşanlar için

3.000

Matrahı 120.000 TL’yi aşanlar için

3.000

 

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı 01.05.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 SIRKULER EKI-05-02.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.