Bazı malların Özel Tüketim Vergisi tutarları yeniden belirlendi.

SİRKÜLER

12/02

                                                                                                   05.12.2016

KONU:

*Bazı malların Özel Tüketim Vergisi tutarları yeniden belirlendi.

 

BAZI MALLARIN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI YENİDEN BELİRLENDİ:

1 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’ de 2016/9567 sayılı "Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar" yayımlandı.

Kararda; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan kolalı gazozlar ile alkollü içkiler için uygulanan asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan tütün ve tütün mamullerinin maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.

Kararın 2. maddesinin 2. fıkrasında “4760 sayılı Kanunun 12. maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, birinci fıkrada belirlenen (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan maktu vergi tutarları hakkında 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, söz konusu oranlar 01.12.2016 tarihinden itibaren geçerlidir.

Karar sirkülerimiz ekindedir.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER-12-02-EKI-2016-9567 Sayili BKK.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.