Bazı malların tesliminde KDV oranları değişti. Bazı malların ÖTV oran ve tutarlarında değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER

01/05

            04/01/2016

 

 

KONU:

* Bazı malların tesliminde KDV oranları değişti. 

* Bazı malların ÖTV oran ve tutarlarında değişiklikler yapıldı.

BAZI MALLARIN TESLİMİNDE KDV ORANLARI DEĞİŞTİ VE BAZI MALLARIN ÖTV ORAN VE TUTARLARINDA DEĞIŞİKLİKLER YAPILDI:

1 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı mallara uygulanacak Katma Değer Vergisi oranları, özel tüketim vergisi oran ve tutarları ile tütün fonu tutarları yeniden belirlenmiştir.

Bakanlar Kurulu Kararı 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kararda yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

KDV ORANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER;

  • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi % 1 oranında KDV ye tabi tutulacaktır.
  • Öte yandan bazı hayvan yemleri % 8 olan KDV oranı % 1’e düşürülmüştür. KDV oranı düşürülen yem türleri (I) sayılı listeye 19.sıra olarak eklenmiştir.

ÖTV ORAN VE TUTARI İLE TÜTÜN FONU TUTARLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER;

  • ÖTV Kanunu ekindeki (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki kolalı gazoz ve alkollü içkiler ile (B) cetvelindeki tütün mamullerinin ÖTV oranları ve asgari maktu ve maktu vergi tutarları yeniden belirlenmiştir.
  • Yabancı tütün ithali sırasında alınan Tütün Fonu tutarı değiştirilmiştir.
  • Ayrıca, 12.10.2011 tarih ve 2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki kararın 3. maddesindeki “120 TL” ibaresi, “160 TL” olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklikle “Alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları” yani cep telefonlarının her bir adedi için alınacak asgari ÖTV tutarı 160 TL olarak belirlenmiştir.

ÖTV tutarları değişen malların listesi, Kararnamenin 4. maddesinde yer almaktadır.

Ayrıca yeniden belirlenen asgari maktu ve maktu vergi tutarları 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12/3 maddesinde belirtilen ÜFE artışına tabi tutulmayacaktır.

2015/8353 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı sirkülerimiz ekindedir.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamazSİRKÜLER-01-05-EKİ.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.