Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Oran ve Süreler Yeniden Belirlendi.

SİRKÜLER

11/01

01.11.2018

KONU:

* Konut ve İşyerlerindeki Düşük Oranlı KDV ve Tapu Harcı Uygulaması 31.12.2018 Tarihine Uzatıldı.

* Bazı Mallarda KDV ve ÖTV Oranları 31.12.2018 Tarihine Kadar Düşürüldü.

 

KONUT VE İŞYERLERİNDEKİ DÜŞÜK ORANLI KDV VE TAPU HARCI UYGULAMASI 31.12.2018 TARİHİNE UZATILDI.

BAZI MALLARDA KDV VE ÖTV ORANLARI 31.12.2018 TARİHİNE KADAR DÜŞÜRÜLDÜ.

 

31.10.2018 tarihli ve 30581 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

 • Harçlar Kanunun’da,
 • Katma Değer Vergisi Kanunun’da,
 • Özel Tüketim Vergisi Kanunun’da yer alan bazı oran ve süreler yeniden belirlenmiştir.

 

 1. Harçlar Kanunun’da Yapılan Düzenlemeler:

Harçlar Kanunu’na ekli (4) sayılı Tarifenin I-Tapu İşlemleri başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendinde sayılan tapu işlemleri üzerinden binde 20 oranında alınan tapu harcı, 31.12.2018 (bu tarih dahil) tarihine kadar konut ve işyerleri için (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) binde 15 olarak yeniden belirlenmiştir.

 

 1. Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:
 1. KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına eklenen “Geçici Madde 3” de yer alan %18 oranında KDV’ye tabi konutların ve iş yerlerinin teslimlerinde %8 oranındaki KDV uygulamasına 31.12. 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam edilecektir.
 1. 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına ekli (1) sayılı cetvelde yer alan GTİP numaraları belirlenmiş mobilyalarda KDV oranı 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır.

 

Ancak Kararda, indirimli orana tabi iade işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim edilen mallar nedeniyle yüklenilen vergilerin dahil edilmeyeceği ifade edilmiştir.

 

 1. 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.20, 87.02, 87.04 ve 87.05 (Yarı römorkler için çekiciler, 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ve özel amaçlı motorlu taşıtlar) pozisyonunda yer alan malların tesliminde KDV oranı %1 olarak uygulanacaktır.

Ancak Kararda, indirimli orana tabi iade işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim edilen mallar nedeniyle yüklenilen vergilerin dahil edilmeyeceği ifade edilmiştir.

 

 1. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler:
 1. 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı malların vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Mal İsmi

Vergi Oranı

31.12.2018 Tarihine Kadar Geçerli Vergi Oranı

Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) [Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.] [Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf arabaları vb. taşıtlar) hariç]

   

- Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi (Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) % 50'sinin altında olan motorlu araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

   

-- İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³'ün altında olanlar

15%

5%

-- İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³'ün altında olanlar

15%

5%

-- Sadece elektrik motorlu olanlar

10%

5%

- Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan

   

-- Motor silindir hacmi 3200 cm³'ü geçmeyenler

15%

5%

-- Sadece elektrik motorlu olanlar

10%

5%

- Diğerleri

   

 -- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçmeyenler

   

--- Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar

45%

30%

--- Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar

50%

35%

--- Diğerleri

60%

60%

-- Motor silindir hacmi 1600 cm³'ü geçen fakat 2000 cm³'ü geçmeyenler

   

--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW'ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³'ü geçmeyenler

   

---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar

45%

30%

---- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar

50%

35%

---- Diğerleri

60%

60%

--- Diğerleri

   

---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

100%

100%

---- Diğerleri

110%

110%

-- Motor silindir hacmi 2000 cm³'ü geçenler

   

--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW'ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³'ü geçmeyenler

   

---- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

100%

100%

---- Diğerleri

110%

110%

--- Diğerleri

160%

160%

-- Sadece elektrik motorlu olanlar

   

--- Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler

3%

3%

-- Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler 3 --- Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler

7%

7%

--- Motor gücü 120 kW'ı geçenler

15%

15%

 1. 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listedeki mallardan ekli (3) sayılı cetvelde yer alanların (klima, beyaz eşya, elektrikli ev aletleri,) özel tüketim vergisi oranı %0 olarak belirlenmiştir.

 

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimizin ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-11-01.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.