Bazı yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyeti 01.01.2018 tarihine ertelendi.

 

SİRKÜLER

08/19

16.08.2016

 

KONU :

*Bazı yeni nesil ÖKC kullanma mecburiyeti 01.01.2018 tarihine ertelendi.

 

BAZI YENİ NESİL ÖKC KULLANMA MECBURİYETİ 01.01.2018 TARİHİNE ERTELENDİ:

426 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 473 Sıra No.lu Tebliğ 05.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

473 Sıra Nolu Tebliğ ile;

426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 üncü bölümünün (c) bendine göre: Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma mecburiyeti 1/1/2017 tarihinde başlayacak olan düşük cirolu mükellefler (2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı 150 Bin TL'den az olan) ile harici donanım ve yazılımlarının ödeme kaydedici cihazlarla entegrasyonu zamana ihtiyaç gösteren "Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları"  kullanan mükelleflerin mecburiyete geçiş tarihleri 1/1/2018 olarak yeniden belirlenmiştir.

473 Sıra Nolu Tebliğ aşağıdadır.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

5 Ağustos 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29792

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 473)

15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nin 4 üncü bölümünün (c) bendinde yer alan “1/1/2017” ibareleri “1/1/2018” olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ olunur.

 

 
 
Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.