Bedelsiz İhracat E-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Yaşanan Aksaklıklar İle İlgili Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Açıklama Yapılmıştır.

SİRKÜLER

07/12

14.07.2017

 

KONU :

* Bedelsiz İhracat E-Faturası Düzenlenip Gönderilmesi Hususunda Yaşanan Aksaklıklar İle İlgili Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Açıklama Yapılmıştır.

 

BEDELSİZ İHRACAT E-FATURASI DÜZENLENİP GÖNDERİLMESİ HUSUSUNDA YAŞANAN AKSAKLIKLAR İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMIŞTIR

 

Gelir İdaresi Başkanlığı efatura.gov.tr internet sitesinde; ihracat e-Faturası düzenleme zorunluluğu kapsamında e-fatura uygulaması üzerinden düzenlenip gönderilen Bedelsiz İhracat Faturalarında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yazılım güncellemesinin henüz tamamlanamamış olması nedeniyle, hataların oluştuğu, bu nedenle; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerekli yazılım güncellemesi sağlanana kadar, ihracatın aksamaması için bedelsiz ihracat faturalarının matbu (kağıt/e-arşiv) fatura olarak düzenlenmeye devam edileceği hakkında duyuru yayımlamıştır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.