Belediye Gelirlerinde 2018 Yılında Uygulanacak Tarife Ve Tutarlar Belirlendi.

SİRKÜLER

01/03

02.01.2018

KONU:

* Belediye Gelirlerinde 2018 Yılında Uygulanacak Tarife Ve Tutarlar Belirlendi.

 

BELEDİYE GELİRLERİNDE 2018 YILINDA UYGULANACAK TARİFE VE TUTARLAR:

2018 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tarife Ve Tutarları:

29 Aralık 2017 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 50 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde; konutlara ait çevre temizlik vergisi, işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi ve indirimli çevre temizlik vergisi uygulamasına ilişkin olarak 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak tarife ve tutarlar açıklanmıştır. Artışlar, 2017 yılı yeniden değerleme oranındadır.

Tebliğ 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek olup, ekte yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER-01-03-Belediye Gelirlerinde 2018 Yılında Uygulanacak Tarife ve Tutarlar Belirlendi_.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.