Beyanname Verilme Süreleri İle 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin GİB Hatırlatması Yayımlanmıştır.

SİRKÜLER

06/09

23.06.2017

KONU :

* Beyanname Verilme Süreleri İle 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin GİB Hatırlatması Yayımlanmıştır.

 

BEYANNAME VERİLME SÜRELERİ İLE 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN GİB HATIRLATMASI YAYIMLANMIŞTIR

 

Söz konusu hatırlatmada;  

  • 2017/Mayıs dönemine ilişkin Muhtasar Beyanname ile Damga Vergisi Beyannamelerinin 23 Haziran Cuma günü sonuna kadar verilmesi ve beyan edilen vergilerin 28 Haziran Çarşamba gününe kadar ödenmesi,
  • 2017/Mayıs dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin 28 Haziran Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi ve beyan edilen vergilerin aynı süre içerisinde ödenmesi,
  • 2017/Mayıs dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin ise en geç 30 Haziran Cuma günü verilmesinin gerektiği,
  • Ayrıca 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılacak başvurular için son tarihin 30 Haziran Cuma günü olduğu ve bu sürenin uzatılma imkanının bulunmadığı açıklanmıştır.

Bu nedenle 30 Haziran 2017 tarihine kadar önemli bir iş yoğunluğu yaşanacağı için, mükelleflerin her hangi bir hak kaybına uğramamaları açısından, vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getirmelerinin büyük önem arz ettiği  belirtilmiştir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.