Binek Otomobillerde ÖTV Oranları Yeniden Belirlendi.

SİRKÜLER

09/15

25.09.2018

KONU:

* Binek Otomobillerde ÖTV Oranları Yeniden Belirlendi.

 

BİNEK OTOMOBİLLERDE ÖTV ORANLARI YENİDEN BELİRLENDİ.

 

24.09.2018 tarihli ve 30545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:132) ile Özel Tüketim Vergisi Kanuna ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri “satırı altında yer alanların (binek otomobiller) ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları yeniden belirlenmiştir.

Kararın yayımı tarihinden itibaren (24.09.2018) binek otomobillerin ÖTV matrah ve oranlarının yer aldığı tablo aşağıdaki şekilde değişmiştir:

 

Mal ismi

Vergi oranı

 

- Diğerleri

-- Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler

 

 

--- ÖTV matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar

% 45

 

--- ÖTV matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar

% 50

 

--- Diğerleri

% 60

 

-- Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler

--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler

 

 

---- ÖTV matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar

% 45

 

---- ÖTV matrahı 85.000 TL’yi aşıp 135.000 TL’yi aşmayanlar

% 50

 

---- Diğerleri

% 60

 

--- Diğerleri

 

 

---- ÖTV matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

% 100

 

---- Diğerleri

% 110

 

-- Motor silindir hacmi 2000 cm3’ü geçenler

 

 

--- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3’ü geçmeyenler

 

 

---- ÖTV matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar

% 100

 

---- Diğerleri

% 110

 

--- Diğerleri

% 160

 


Cumhurbaşkanı Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-09-15.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.