Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile ilgili Hazine Müsteşarlığı Basın Duyurusu yayımlamıştır.

SİRKÜLER

12/10

                                                                                                           23.12.2016

KONU:

*Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile ilgili Hazine Müsteşarlığı Basın Duyurusu yayımlamıştır.

 

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE OTOMATİK KATILIM İLE İLGİLİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BASIN DUYURUSU YAYIMLAMIŞTIR:

Hazine Müsteşarlığı tarafından 21.12.2016 tarihinde Bireysel Emeklilik sistemine otomatik katılım ile ilgili olarak basın duyurusu yayımlamıştır.

Duyuruda, çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine dahil edilmesi ile ilgili olarak, işverenler tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülükler ile sisteme kademeli olarak geçişe ilişkin esaslar açıklanmıştır.

Buna göre İşverenlerin Sorumluluğu;  

- İşverenler, otomatik katılım için Hazine Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilmiş en az bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi imzalamak zorundadır.

- Sektörde faaliyette bulunan 18 emeklilik şirketi ile işverenlerin sözleşme imzalaması mümkün bulunmaktadır. Şirketlerin listesine www.egm.org.tr adresinden de ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

- İşverenin, çalışan tarafından sisteme ödenecek katkı paylarının çalışanın ücretinden keserek emeklilik şirketine aktarması gerekmektedir. İşveren katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın birikiminde oluşabilecek parasal kaybı telafi etmek zorundadır.

- Ayrıca işverenler, çalışanların katkı paylarının yönlendirileceği fonlara ilişkin talepleri şirkete iletmekle yükümlü bulunmaktadırlar.

- Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere idari para cezası uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Çalışanların bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edilmesinde kademeli geçiş öngörülmektedir.

Bu çerçevede;

  • Çalışan sayısı 1.000 ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.01.2017 tarihinden itibaren,
  •  Çalışan sayısı 250- 999 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar  01.04.2017 tarihinden itibaren,
  • Çalışan sayısı 100-249 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.07.2017 tarihinden itibaren,
  • Çalışan sayısı 50-99 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar 01.01.2018 tarihinden itibaren,
  • Çalışan sayısı 10-49 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.07.2018 tarihinden itibaren,
  • Çalışan sayısı 5-9 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 01.01.2019 tarihinden itibaren,                                                          

işverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edileceklerdir.

Çalışan sayısının belirlenmesinde;  

Birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulacaktır. Ayrıca, yine çalışan sayısının tespitinde, kapsama alınma tarihleri itibarıyla en güncel Sosyal Güvenlik Kurumu verileri dikkate alınacaktır.

Söz konusu duyuruda konuya ilişkin yönetmelik hazırlandığı ifade edilmiştir. Ancak söz konusu Yönetmelik henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır.

Hazine Müsteşarlığı basın duyurusu sirkülerimiz ekindedir.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz .SIRKULER EKI-12-10-.doc


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.