Çalışan Sayısı 5 İle 9 Arasında Olan İşyerleri, Çalışanlarını 01.01.2019 Tarihi İtibariyle Bireysel Emeklilik Planına Dahil Etmesi Gerekmektedir.

SİRKÜLER

12/05

17.12.2018

KONU:

 

* Çalışan Sayısı 5 İle 9 Arasında Olan İşyerleri, Çalışanlarını 01.01.2019 Tarihi İtibariyle Bireysel Emeklilik Planına Dahil Etmesi Gerekmektedir.

 

Çalışan Sayısı 5 İle 9 Arasında Olan İşyerleri, Çalışanlarını 01.01.2019 Tarihi İtibariyle Bireysel Emeklilik Planına Dahil Etmesi Gerekmektedir.

 

02.01.2017 tarihli Resmi Gazetede, Bakanlar Kurulunun 2017/9721 sayılı Kararı ile “Çalışanların İşverenleri Aracılığı ile Bireysel Emekliliğe Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik“ yayımlanmış ve bu yönetmelik ile çalışanların işverenleri aracılığı ile otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesi uygulaması kapsamında, emeklilik planına dahil edilecek işyerleri ile çalışanları, çalışanların ücretinden kesilecek çalışan katkı payı oranını ve bu kapsamdaki uygulama usul ve esasları belirlemişti.

Yönetmelik hükümlerine göre; Çalışanların bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edilmesinde kademeli geçiş öngörülmüştü. Buna göre,

Özel sektörde istihdam edilen ücretle çalışanlar, işverenin bir veya birden fazla emeklilik şirketi ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında;

Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar (45 yaşını doldurmayan kişiler), 01.01.2019 tarihinden itibaren, otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmelidir.

 

Çalışan sayısının belirlenmesinde; 

 

Birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı göz önünde bulundurulacaktır. Ayrıca, yine çalışan sayısının tespitinde, kapsama alınma tarihleri itibarıyla en güncel Sosyal Güvenlik Kurumu verileri dikkate alınacaktır.

Çalışanların ücretinden işveren tarafından kesilecek çalışan katkı payı tutarı, prime esas kazancın yüzde üçü oranında hesaplanacaktır.

İşverenin, çalışan tarafından sisteme ödenecek katkı paylarının çalışanın ücretinden keserek emeklilik şirketine aktarması gerekmektedir. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanacak idari para cezası tutarı her bir ihlal için 100 Türk Lirası olup, ayrıca işveren katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın birikiminde oluşabilecek parasal kaybı telafi etmek de zorundadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.