Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmelerle İlgili Basın Duyurusunda TÜFE Artış Oranı %19,37 Olarak Değiştirilmiştir.

SİRKÜLER

10/09

16.10.2018

KONU:

 

* Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmelerle İlgili Basın Duyurusunda TÜFE Artış Oranı %19,37 Olarak Değiştirilmiştir.

 

DÖVİZ CİNSİNDEN VE DÖVİZE ENDEKSLİ SÖZLEŞMELERLE İLGİLİ BASIN DUYURUSUNDA TÜFE ARTIŞ ORANI %19,37 OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

06.10.2018 tarihli ve 30557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008 -32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2018-32/51) ile söz konusu 32 sayılı Karar Değişikliğine ilişkin kapsam ve detaylar belirlenmişti.

Bakanlığın internet sitesinde daha önce yayımlanan basın duyurusunun ilk sorusunda yer alan örnek için kullanılan TÜFE artış oranındaki basit hesaplama yöntemi değiştirilerek bileşik hesaplama yöntemi uygulanmıştır.

 

Buna göre; 02.01.2018 tarihinden sözleşmelerin TL olarak yeniden düzenlenmesi gereken tarihin (son tarih: 12.10.2018) sonuna kadar esas alınacak TÜFE oranı %19,37 olarak belirlenmiştir.

 

Bakanlık tarafından revize edilen sorular ile bu sorulara ilişkin cevaplara sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SİRKULER EKI-10-09.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.