Döviz Gelirlerine Dayalı Kredi Kullanımı İçin SMMM veya YMM Onaylı Rapor İbrazı Gerekmektedir.

SİRKÜLER

05/02

 

04.05.2018

 

KONU:

 

* Döviz Gelirlerine Dayalı Kredi Kullanımı İçin SMMM veya YMM Onaylı Rapor İbrazı Gerekmektedir.

 

DÖVİZ GELİRLERİNE DAYALI KREDİ KULLANIMI İÇİN SMMM VEYA YMM RAPOR İBRAZI GEREKMEKTEDİR.

 

25.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11185 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da değişiklikler yapılmış ve Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt içinden ve yurt dışından döviz kredisi kullanması döviz geliri olma şartına bağlanmıştı. Ancak kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD doları veya üzerinde olan Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredilerinde döviz geliri olma şartı aranılmamakta olup, bu krediler için bağımsız denetim zorunluluğu getirilmişti.

 

Söz konusu karar 02.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiş, konu ile ilgili detaylı açıklamalar 31.01.2018 tarih ve 01/36 no.lu sirkülerimiz ile müşavirliğimiz tarafından duyurulmuştu.

 

TCMB tarafından yayımlanan 02.05.2018 tarihli Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde sermaye ve menkul kıymetlerin Türkiye’ye ithaline ve Türkiye’den ihracına ilişkin usul ve esasların yanında yurt dışından ve yurt içinden döviz kredisi kullanımlarına ilişkinde usul ve esaslar da düzenlenmiştir.

 

Genelgede; Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında  32 Sayılı Karar ve Karara ilişkin tebliğ (2008-32/34)  çerçevesinde;

 

  • Türkiye’ye Yabancı Sermaye Girişi (Madde:4 İla Madde:9),
  • Türkiye’de Yurtdışına Sermaye İhracı (Madde:10),
  • Menkul Kıymetlerin Türkiye’ye Giriş Ve Çıkışı (Madde:11, Madde:12),
  • Yabancıların Gayrimenkul Gelirlerinin Yurtdışına Transfer (Madde:13),
  • Döviz Kredileri (Madde:14 İla Madde:18),
  • Yurtdışından Kredi Alınması (Madde:19 İla Madde:37),
  • Yurtiçinden Kredi Alınması (Madde:38 İla Madde: 48)
  • Gayrinakdi Krediler (Madde:49 İla Madde:50),
  • TL Ve Döviz Tevdiat Hesapları (Madde: 51  İla Madde:52),
  • Holding Şirketler ve Bünyesindeki Şirketler İçin Avantajlı İmkanlar Getiren Kredi Düzenlemeleri (Geçici Madde:1)’ne yer verilmiştir.

 

Genelge’nin 16. maddesinde de açıkça belirtildiği üzere; döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kişilerden kredi kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD dolarının altında olanlar, kullanmak istedikleri kredi tutarı ile mevcut kredi bakiyesi toplamının son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aşmaması kaydıyla döviz kredisi kullanabilirler. Ancak bu kredinin kullanımı için son üç mali yılın döviz gelirlerinin; konsolide olmayan finansal tablolar esas alınarak SMMM veya YMM tarafından onaylanacak bir rapor ile tevsiki gerekmektedir.

 

Döviz kredisi kullanımı için onaylı rapor ile beraber TCMB tarafından 02.05.2018 tarihinde yayımlanmış “Sermaye Hareketleri Genelgesi” ekinde yer alan Döviz Gelirleri Beyan Formunun (Ek: 2) bankalara ve finansal kuruluşlara ibrazı zorunludur.

 

TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesi Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

Saygılarımızla.

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-05-02.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.