Döviz Tevdiat faiz gelirlerinden yapılan vergi kesintisi oranları arttırılmış, TL Mevduat Faiz gelirlerinden yapılan vergi kesintisi oranları geçici süre ile düşürülmüştür.

 

SİRKÜLER

08/08

                                                                                                                              31.08.2018

KONU :

 

* Döviz Tevdiat faiz gelirlerinden yapılan vergi kesintisi oranları arttırılmış, TL Mevduat Faiz gelirlerinden yapılan vergi kesintisi oranları geçici süre ile düşürülmüştür.

 

DÖVİZ TEVDİAT FAİZ GELİRLERİNDEN YAPILAN VERGİ KESİNTİSİ ORANLARI ARTTIRILMIŞ, TL MEVDUAT FAİZ GELİRLERİNDEN YAPILAN VERGİ KESİNTİSİ ORANLARI GEÇİCİ SÜRE İLE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR.

 

30.08.2018 tarih ve 53 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 22.07.2006 tarih ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan vergi kesintisi oranları değiştirilmiştir.

Buna göre ;

1) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından;

  • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %20,
  • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %16,
  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %13,

 

2) Mevduat  faizlerinden;

  • Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda % 5,
  • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

 

3) Katılım Bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

  • Vadesiz, ihbarlı ve özel cari  hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda % 5,
  • 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %3,
  • 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

 

Olarak değiştirilmiştir.

Bu karar; yayımı tarihinden itibaren (31.08.2018) üç ay süreyle sınırlı olarak vadesiz ve özel cari hesaplara ve sözkonusu tarihten itibaren üç ay içinde açılan ve ya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde (31.08.2018) yürürlüğe girmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararı sirküler ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 20180831-53 sayılı karar.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.