Döviz ve Dövize Endeksli Kredi Tutarı 15 Milyon ABD Doları ve Üstünde Olan Firmalar İçin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi (SRVTS)'ne Kayıt ve Bilgi Girişinde Süresi Uzatıldı.

SİRKÜLER

04/14

 

30.04.2018

 

KONU:

 

* Döviz ve Dövize Endeksli Kredi Tutarı 15 Milyon ABD Doları ve Üstünde Olan Firmalar İçin Sistemik Risk Veri Takip Sistemi (SRVTS)'ne Kayıt ve Bilgi Girişinde Süresi Uzatıldı. 

 

DÖVİZ VE DÖVİZE ENDEKSLİ KREDİ TUTARI 15 MİLYON ABD DOLARI VE ÜSTÜNDE OLAN FİRMALAR İÇİN SİSTEMİK RİSK VERİ TAKİP SİSTEMİ (SRVTS)'NE KAYIT VE BİLGİ GİRİŞİNDE SÜRESİ UZATILDI. 

 

Yurt İçinden ve yurt dışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile dövize endeksli kredilerinin toplamı 15 milyon ABD Doları ve üstünde olan firmalar için; Sistemik Risk Veri Takip Sistemi (SRVTS)'ne kayıt ve bilgi girişinin süresi 01.01.2018-31.03.2018 dönemi için 18.05.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Söz konusu duyuruya aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

Duyuru

 

Saygılarımızla.

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.