E-Arşiv Fatura Uygulaması Kapsamında Fatura Düzenleyen Mükellefler Hakkında GİB Duyurusu Yayımlandı.

SİRKÜLER

08/01

08.08.2018

KONU :

* E-Arşiv Fatura Uygulaması Kapsamında Fatura Düzenleyen Mükellefler Hakkında GİB Duyurusu Yayımlandı.

 

E-ARŞİV FATURA UYGULAMASI KAPSAMINDA FATURA DÜZENLEYEN MÜKELLEFLER HAKKINDA GİB DUYURUSU YAYIMLANDI.

Gelir idaresi Başkanlığı tarafından 01.08.2018 tarihinde adresinde yayımlanan duyuruda; gerek Gelir İdaresi Başkanlığı’na intikal olaylarda gerekse de saha denetimleri sonucunda bazı mükelleflerin düzenledikleri e-arşiv faturalarında müşterinin ad, soyad ve adres bilgilerine yer vermek yerine ilgili kısımlara anlamsız metinler girdiği veya bu kısımlara “müşteri”, “üye”, ”isimsiz” vb. ifadelerin yazıldığının tespit edildiği, bu uygulamanın ise Vergi Usul Kanunu’nun 230 uncun maddesine aykırı olduğu ifade edilmiştir.

Duyuruda mükelleflerin cezai işlemlerle muhatap olmamaları için anılan Kanunun ilgili maddesindeki düzenlemeye riayet etmeleri gerektiği belirtilmiştir.

Ayrıcaduyuruda vergi mükellefi olmayan nihai tüketici mahiyetindeki müşteriler tarafından T.C. Kimlik Numarası bilgilerinin paylaşılmak istenmediği hallerde, e-Arşiv Faturalarında alıcı hesap numarası alanına “11111111111” girileceği yeniden hatırlatılmıştır.

 

Söz Konusu Duyuru Metni Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

Saygılarımızla.

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-08-01.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.