e-Arşiv Raporları 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Günlük Olarak Raporlanacak.

SİRKÜLER

11/05

09.11.2018

KONU :

 

* e-Arşiv Raporları 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Günlük Olarak Raporlanacak.

 

E-Arşiv Raporları 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Günlük Olarak Raporlanacak.

 

Gelir idaresi Başkanlığı tarafından 30.10.2018 tarihinde adresinde yayımlanan duyuruda; “e-Arşiv Teknik Kılavuzu” nun“4.Elektronik Arşiv Raporlarının Hazırlanması” ve “5 Elektronik Arşiv Raporlarının Başkanlık Sistemine Aktarımı” bölümlerinin güncellendiği belirtilmiştir.

 

E-arşiv kılavuzunun güncellenen bölümleri aşağıda yer almaktadır.

 

“4. Elektronik Arşiv Raporlarının Hazırlanması”

 

e-Arşiv Fatura, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu’ na ilişkin Elektronik Arşiv raporları 01.01.2019 tarihinden itibaren bu kılavuzun 5. bölümünde belirtilen süreler ile bu kılavuzun 3.3 maddesindeki bilgilere ve kılavuz ekindeki şemada belirtilen standartlara göre hazırlanmalı ve XADES-A standardı kullanılarak mali mühür/elektronik imza ile ve zaman damgasıyla imzalanarak e-Arşiv uygulaması üzerinden Başkanlığa gönderilmelidir.

 

“5. Elektronik Arşiv Raporlarının Başkanlık Sistemine Aktarımı”

 

e-Arşiv uygulamasına (e-Arşiv Fatura, e-Müstahsil Makbuzu ile e-Serbest Meslek Makbuzu vb. diğer benzeri elektronik belge uygulamalarına) PORTAL haricindeki yöntemlerle dahil olan mükellefler ve bu uygulamalar kapsamında hizmet verme konusunda Başkanlıktan izin alan özel entegratörler, elektronik ortamda oluşturdukları belgelere ilişkin olarak, Başkanlığın www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan veri formatı ve standardına uygun e-Arşiv Raporlarını (e-Arşiv Fatura, e-Müstahsil Makbuzu ile e-Serbest Meslek Makbuzu vb. diğer benzeri elektronik belgelere ait raporları) aylık olarak oluşturup takip eden ayın 15 inci günü saat 24:00’a kadar, 2018 Yılı Aralık Ayı e-Arşiv Raporunu 02.01.2019 gününün sonuna kadar, 01.01.2019 tarihinden itibaren ise; günlük dönemler halinde ve en geç izleyen günün sonuna kadar e-Arşiv uygulaması üzerinden Başkanlığa göndermeleri gerekmektedir.

 

Başkanlığa e-Arşiv Uygulaması üzerinden gönderilecek e-Arşiv Raporlarının, yukarıda belirtilen aktarım süreleri içinde ve mali mühür ya da NES ile zaman damgalı olarak onaylanması zorunludur. Bu zorunluluklara uymayan mükelleflere VUK’ta öngörülen hükümler uygulanacaktır.

Gönderim web servis üzerinden sağlanacaktır. Başkanlığın belirlediği web servis tanımları doğrultusunda e-Arşiv uygulamasına PORTAL YÖNTEMİ dışındaki yöntemlerle dahil olan mükellefler veya e-Arşiv hizmeti veren izin almış özel entegratörler, verileri göndermek için e-Arşiv rapor web servis istemcisi hazırlayacaktır. Web servis tanımı e-Arşiv paketinde belirtilen wsdl tanımında mevcuttur. 

Başkanlıktan e-arşiv hizmeti verme için izin alan özel entegratörler e-fatura platformu HR-XML bildirimi ile hizmet verdikleri mükellefleri Başkanlık sistemine bildireceklerdir. 

e-Arşiv uygulamalarına PORTAL yönteminden yararlanarak dahil olan mükelleflerin ayrıca rapor oluşturma ve bu raporları e-Arşiv uygulamasına gönderme, yükleme yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Değişikliği içeren güncel e-arşiv kılavuzu sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla.

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-11-05.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.